czwartek, grudnia 15

GB2, czyli DokumentyWydarzenie
Dziś o 17:30 rusza drugie spotkanie organizowane pod flagą Google Basics i warszawskiego GTUGa.Poruszymy na nim temat Dokumentów i Apps Script, dzięki czemu organizacja i praca nad różnego rodzaju dokumentami (tekstowymi, prezentacjami, arkuszami) nigdy nie będzie już tak trudna. Pożegnajcie skomplikowane i masywne interfejsy, powitajcie tworzenie online, współpracę w kilka osób i bezpieczeństwo!

Agenda:
17:30 - Rozpoczęcie imprezy, ogólne wprowadzenie do Dokumentów
17:45 - Arkusze kalkulacyjne i formularze
18:15 - Apps Script
19:00 - Przerwa
19:30 - Dokumenty i prezentacje
20:00 - Zakończenie imprezy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz